Vlasic Stackers Zesty Garlic Pickles 16fl.oz (473ml)